Để tham gia vận hành cầu trục an toàn, học viên cần nắm rõ và tuân thủ các quy định về chứng chỉ và cấp chứng chỉ vận hành cầu trục. Và chỉ có học viên tham gia khóa đào tạo chứng chỉ mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Tìm hiểu chi tiết quy định tại bài viết này.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Cầu Trục

  • Cá nhân có nhu cầu làm việc vận hành cầu trục trong tương lai.
  • Người đang vận hành cầu trục nhưng chưa có chứng chỉ hoặc muốn nâng cao kiến thức vận hành.
  • Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo cho nhân viên của mình. 

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Cầu Trục

  • Người vận hành cầu trục bắt buộc phải trải qua lớp đào tạo chuyên môn. Và chỉ có người tham gia đào tạo mới được cấp chứng chỉ hành nghề.
  • Các đơn vị doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký cho nhân viên thi lấy chứng chỉ và bồi dưỡng thêm nghiệp vụ theo quy định của nhà nước.
  • Khi cơ quan chức năng kiểm tra, nếu người vận hành không có chứng chỉ sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm và bị xử lý trước pháp luật.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cầu trục online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cầu trục ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cầu trục bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành cầu trục sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cầu trục bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Cầu Trục Do Học Viện EduPro Cấp

# Giá trị toàn quốc

  • Chứng chỉ Vận hành cầu trục có giá trị tương đương với bằng hệ sơ cấp nghề. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội.
  • Khi có chứng chỉ, học viên có đủ điều kiện tham gia làm việc vận hành cầu trục. Và căn cứ vào kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề mà người vận hành được xét duyệt nâng lương.

# Thời hạn chứng chỉ

Chứng chỉ do Học Viện EduPro có giá trị trên phạm vi toàn quốc và thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH