Là một ngành nghề khó, người lái cẩu tháp phải có chuyên môn sau và chứng chỉ theo quy định. Và chứng chỉ Vận hành cẩu tháp phải được cấp bởi đơn vị đào tạo uy tín, tuân thủ các quy định về Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Vận Hành Cẩu Tháp 

Các đối tượng cần tham gia đào tạo Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp là:

 • Cá nhân có định hướng và nhu cầu tìm kiếm việc làm cẩu tháp.
 • Cá nhân đã tham gia lái cẩu tháp, hỗ trợ lái cẩu tháp nhưng chưa có chứng chỉ.
 • Cá nhân cần bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao tay nghề vận hành cẩu tháp.
 • Đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu bồi dưỡng và đào tạo cho nhân viên.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Vận Hành Cẩu Tháp 

Quy định về vận hành và an toàn vận hành cẩu tháp gồm những điều sau:

 • Người tham đào tạo vận hành cẩu tháp phải đủ từ 16 tuổi trở. Đây không phải là độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.
 • Người lao động phải có đủ sức khỏe mới được tham gia đào tạo chứng chỉ và vận hành cẩu tháp.
 • Người lao động phải có các chứng chỉ hành nghề cơ bản, gồm: Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp và Chứng chỉ An toàn vận hành cẩu tháp.
 • Các đơn vị, doanh nghiệp có nhiệm vụ đăng ký cho nhân viên học tập và lấy chứng chỉ nếu nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề.
 • Khi cơ quan thanh tra kiểm tra mà người lao động hay doanh nghiệp không có đủ giấy tờ theo quy định sẽ bị xử phạt rất nặng.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Vận Hành Cẩu Tháp Do Học Viện EduPro Cấp:

# Giá trị toàn quốc:

 • Khóa học Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp tại EduPro là khóa đào tạo hệ sơ cấp nghề. Do đó, Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp chỉ thuộc sở hữu của người tham gia đào tạo.
 • Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp được EduPro cấp có giá trị pháp lý cao và được sử dụng trên toàn quốc.
 • Học viên có thể căn cứ vào chứng chỉ để xin việc tại các đơn vị tuyển dụng liên quan và xét duyệt nâng lương hành nghề.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Vận hành cẩu tháp do Học Viện EduPro cấp có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

IV. Thông Tin Liên Hệ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH