Sau khi hoàn thành khóa học Chứng chỉ Thí nghiệm viên tại EduPro, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề. Quy định về Chứng chỉ thí nghiệm viên ghi rõ các đối tượng cần có chứng chỉ và điều kiện cấp chứng chỉ. Tìm hiểu kỹ hơn tại bài viết này. 

I. Đối Tượng Cần Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên

 • Cá nhân yêu thích lĩnh vực xây dựng, có mong muốn làm việc hay đang làm việc trong ngành xây dựng.
 • Cán bộ, nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm xây dựng.
 • Người làm công tác tập huấn chuyên đề kỹ thuật trong phòng thí nghiệm xây dựng.
 • Cá nhân cần có thêm chứng chỉ bổ sung hồ sơ xin việc.

II. Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên

Quy định về chỉ cấp Chứng chỉ Thí Nghiệm Viên cho học viên cụ thể như sau:

 • Học Viện EduPro chỉ cấp chứng chỉ Thí Nghiệm Viên cho học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Học viên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.
 • Học viên có đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian can án hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự.
 • Học viên có bằng tốt nghiệp từ TC, CĐ, ĐH trở lên, thuộc khối ngành xây dựng.

III. Phạm Vi Hoạt Động Của Cá Nhân Được Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên

 • Học viên có bằng Chứng chỉ Thí nghiệm viên có thể làm việc tại các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu về vật liệu xây dựng.
 • Thực hiện được các công việc về kiểm tra chất lượng và bảo quản vật liệu xây dựng.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.
BẠN ĐỌC THAM KHẢO THÊM:
>> Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Online Từ Xa
>> Học Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Ở Đâu
>> Học Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Bao Lâu
>> Học Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Sẽ Học Những Gì
>> Học Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Bao Nhiêu Tiền

IV. Giá Trị Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Do Học Viện EduPro Cấp

 • Chứng chỉ Thí nghiệm viên được cấp có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.
 • Chứng chỉ được phép sử dụng trên phạm vi cả nước.

V. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH