Để thực hiện tốt công việc trong phòng thí nghiệm bạn cần nắm chắc kiến thức cơ bản và kỹ năng làm việc. Vậy những đối tượng nào cần có Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm? Và quy định về Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm là gì?

I. Đối Tượng Cần Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm

 • Cá nhân là người làm việc trong lĩnh vực xây dựng bắt buộc phải có Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm.
 • Cá nhân cần hệ thống kiến thức và trau dồi kỹ năng trong thí nghiệm xây dựng.
 • Cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý phòng thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
 • Cán bộ, kỹ sư chuyên nghiệp hay làm việc trong phòng thí nghiệm xây dựng.

II. Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm

 • Học viên đã có bằng tốt nghiệp từ trung cấp, trung cấp nghề trở lên.
 • Học viên là người đã được đào tạo chuyên môn quản lý phòng thí nghiệm.
 • Học viên hoàn thành chương trình đào tạo Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm tại EduPro sẽ được Học Viện cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Học viên có đầy đủ năng lực học tập và hành vi dân sự. Không trong thời gian can án và truy tố trách nhiệm hình sự.

III. Phạm Vi Hoạt Động Của Cá Nhân Được Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm

Quy định về Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm đã thể hiện phạm vi hoạt động cụ thể như sau:

 • Học viên có Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm được phép làm việc tại phòng thí nghiệm, phòng thực hành trong lĩnh vực xây dựng.
 • Thực hiện quản lý và chịu trách nhiệm cho các hoạt động thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường.
 • Được phép giám sát, phân công công việc cho từng thành viên trong phòng thí nghiệm.
 • Chịu trách nhiệm về hồ sơ, sổ sách và lên kế hoạch kiểm tra và bảo quản vật liệu xây dựng.
BẠN ĐỌC THAM KHẢO THÊM:
>> Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Online Từ Xa
>> Học Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Ở Đâu
>> Học Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Bao Lâu
>> Học Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Sẽ Học Những Gì
>> Học Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Bao Nhiêu Tiền

IV. Giá Trị Chứng Chỉ Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Do Học Viện EduPro Cấp

 • Học Viện EduPro chỉ cấp chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm có thời hạn vĩnh viễn.
 • Chứng chỉ Quản lý phòng thí nghiệm sử dụng được trên phạm vi cả nước.

V. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH