Để làm nghề điện nước cần có bằng cấp hay chứng chỉ gì? Nếu chỉ có chứng chỉ nghề điện nước thì đã đủ điều kiện hành nghề chưa? Quý bạn đọc tham khảo các quy định về Chứng chỉ Nghề điện nước tại bài viết.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Nghề Điện Nước

  • Cá nhân yêu thích và có nhu cầu làm việc trong nghề điện nước.
  • Cá nhân đã có kinh nghiệm và cần có chứng chỉ bổ sung hồ sơ việc làm.
  • Công ty, doanh nghiệp cần đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Nghề Điện Nước

Theo quy định Nhà nước, người làm nghề điện nước bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ chỉ được cấp cho người đã qua lớp đào tạo chuyên môn. Người tham gia đào tạo chứng chỉ phải đủ từ 18 tuổi trở lên. 

Công ty, doanh nghiệp có nhân viên hành nghề điện nước bắt buộc phải có đủ 2 loại chứng chỉ: 

  • Chứng chỉ Nghề điện nước.
  • Chứng chỉ An toàn nghề điện nước.

Nếu nhân viên làm việc tại công ty, doanh nghiệp chưa có chứng chỉ, cần yêu cầu công ty, doanh nghiệp đăng ký học tập lấy chứng chỉ. Vì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng nhân lực nghề điện nước. 

Nhân viên không cần phải lo lắng khi nghỉ việc sẽ bị công ty, doanh nghiệp giữ lại chứng chỉ. Vì theo quy định, các công ty, doanh nghiệp bắt buộc phải trả lại chứng chỉ cho nhân viên khi họ hết hạn hợp đồng và muốn chuyển tới đơn vị khác.

III. Giá Trị Chứng Chỉ Nghề Điện Nước Do Học Viện EduPro Cấp

# Giá trị toàn quốc:

  • Chứng chỉ Nghề điện nước có giá trị tương đương với bằng hệ sơ cấp nghề.
  • Chứng chỉ này có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Khi có chứng chỉ, học viên có thể xin việc tại bất cứ đâu.

# Thời gian sử dụng vĩnh viễn

Học Viện EduPro cấp Chứng chỉ Nghề điện nước theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội. Chứng chỉ Nghề điện nước có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH