Học Viện EduPro chỉ cấp Chứng chỉ Nghề cơ khí cho học viên hoàn thành khóa đào tạo theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Và bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm các thông tin quy định về Chứng chỉ Nghề cơ khí.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí

  • Cá nhân có nhu cầu đào tạo và làm việc nghề cơ khí.
  • Cá nhân đã có kinh nghiệm cần thi lấy chứng chỉ hoặc học tập để củng cố tay nghề.
  • Công ty, doanh nghiệp cần đăng ký cho nhân viên học tập để củng cố tay nghề và thi lấy chứng chỉ.

II. Các Quy Định Về Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí

Theo quy định, người làm việc ngành cơ khí bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề và phải đủ từ 18 tuổi trở lên mới có thể tham gia đào tạo.

Khi tham gia làm việc, người lao động nghề cơ khí phải có đủ 2 loại chứng chỉ: 

  • Chứng chỉ Nghề cơ khí (Người lao động bắt buộc phải có).
  • Chứng chỉ An toàn nghề cơ khí (Công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động).

Công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm phải trang bị cho nhân viên đủ cả 2 loại chứng chỉ. Do đó, nhân viên làm nghề cơ khí chưa có chứng chỉ cần yêu cầu công ty, doanh nghiệp đăng ký thi lấy chứng chỉ. 

Người lao động có bị doanh nghiệp sẽ giữ chứng chỉ khi hết thời hạn hợp đồng làm việc không? Câu trả lời là: “Không!” Bởi doanh nghiệp sử dụng lao động bắt buộc phải trải lại chứng chỉ cho người lao động khi hết thời hạn hợp đồng lao động và muốn chuyển đơn vị làm việc.

III. Giá Trị Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Do Học Viện EduPro Cấp

# Giá trị toàn quốc:

  • Chứng chỉ Nghề cơ khí là minh chứng cho năng lực hành nghề của mỗi cá nhân. Người lao động có thể sử dụng chứng chỉ làm căn cứ để thỏa thuận lương với nhà tuyển dụng.
  • Chứng chỉ Nghề cơ khí có giá trị tương đương với bằng sơ cấp nghề. 
  • Người lao động có thể sử dụng chứng chỉ trên toàn quốc.

# Thời hạn sử dụng vĩnh viễn:

Chứng chỉ Nghề cơ khí do Học Viện EduPro cấp có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

BẠN ĐỌC THAM KHẢO THÊM:
>> Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Online Từ Xa
>> Học Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Ở Đâu
>> Học Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Bao Lâu
>> Học Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Sẽ Học Những Gì
>> Học Chứng Chỉ Nghề Cơ Khí Bao Nhiêu Tiền

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH