Chứng chỉ Cẩu tự hành hoàn toàn khác với bằng lái xe hàng ngày của chúng ta. Chứng chỉ là minh chứng cho trình độ nghiệp vụ của người vận hành. Các quy định về Chứng chỉ Cẩu tự hành được giải đáp ngay sau đây.

I. Đối Tượng Cần Có Chứng Chỉ Cẩu Tự Hành

  • Cá nhân yêu thích và có định hướng làm việc lái xe cẩu.
  • Cá nhân là người lái xe cẩu tự hành nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.
  • Công ty, doanh nghiệp cần đào tạo chuyên môn cho nhân viên lái cẩu tự hành.

II. Quy Định Về Chứng Chỉ Cẩu Tự Hành

  • Học Viện EduPro cấp Chứng chỉ Cẩu tự hành theo quy định đào tạo và cấp chứng chỉ của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội.
  • Cá nhân lái xe cẩu tự hành bắt buộc phải có Chứng chỉ Cẩu tự hành. Và chỉ có những cá nhân đã hoàn thành khóa đào tạo mới được cấp chứng chỉ.
  • Khi cơ quan chức năng kiểm tra mà cá nhân không có chứng chỉ hành nghề hoặc sử dụng chứng chỉ giả sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, cá nhân cần lựa chọn đơn vị đào tạo uy tín, được Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội cấp phép đào tạo.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành bao lâu
>>> Chứng chỉ Cẩu tự hành sẽ học những gì
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành bao nhiêu

III. Giá Trị Chứng Chỉ Cẩu Tự Hành Do Học Viện EduPro Cấp

# Giá trị chứng chỉ:

  • Khóa học Chứng chỉ Cẩu tự hành là khóa đào tạo sơ cấp nghề. Khi học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của nhà nước.
  • Chứng chỉ do EduPro cấp có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc. 
  • Khi có chứng chỉ, học viên có đủ điều kiện tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp có hoạt động xe cẩu tự hành. Đây cũng là điều kiện cần có để học viên có cơ hội nâng lương. 

# Thời hạn chứng chỉ:

Chứng chỉ Cẩu tự hành do Học Viện EduPro cấp có thời hạn vĩnh viễn.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH