Chứng chỉ An toàn lao động là một trong những yêu cầu bắt buộc phải có đối với cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hoặc ngành nghề liên quan. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm các quy định về chứng chỉ An toàn lao động nhé!

I. Đối Tượng Cần Chứng Chỉ An Toàn Lao Động:

 • Những đối tượng đang làm công việc nhưng vẫn chưa có bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
 • Những đối tượng yêu thích công việc xây dựng, mong muốn ứng tuyển vào vị trí giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Những đối tượng phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn lao động.
 • Những đối tượng muốn vừa học vừa làm để có thêm kinh nghiệm và thu nhập.

II. Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động:

1. Điều kiện chung:

Những quy định chung về đối tượng được cấp chứng chỉ An toàn lao động là:

 • Học viên đã tốt nghiệp trung cấp trở lên.
 • Học viên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài thì phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam.
 • Học viên có sức khỏe tốt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện học tập.
 • Học Viện EduPro chỉ cấp chứng chỉ hành nghề sau khi học viên hoàn thành chương trình đào tạo chứng chỉ an toàn lao động.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ an toàn lao động hạng I, II và III:

a) Chứng chỉ An toàn lao động hạng I:

 • Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp I, hoặc 2 công trình cấp II.

b) Chứng chỉ An toàn lao động hạng II:

 • Đã tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 năm trở lên.
 • Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II, hoặc 2 công trình cấp III.

c) Chứng chỉ An toàn lao động hạng III:

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp;
 • Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV.
BẠN ĐỌC THAM KHẢO BÀI VIẾT:
>> Học chứng chỉ An toàn lao động bao lâu
>> Học chứng chỉ An toàn lao động ở đâu
>> Học chứng chỉ An toàn lao động online từ xa
>> Học chứng chỉ An toàn lao động bao nhiêu tiền?
>> Học chứng chỉ An toàn lao động sẽ học những gì?

III. Phạm Vi Hoạt Động Của Cá Nhân Được Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động:

 • Chứng chỉ hạng I: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp.
 • Chứng chỉ hạng II: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống.
 • Chứng chỉ hạng III: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II.

IV. Giá Trị Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Học Viện EduPro:

 • Tất cả các loại chứng chỉ ngắn hạn tại Học Viện EduPro đều có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.
 • Học viên có thể sử dụng chứng chỉ ở khắp mọi nơi trên toàn quốc.
 • Chứng chỉ có giá trị tương đương trong việc học chuyển đổi để đáp ứng điều kiện của nhà tuyển dụng.

V. Thông Tin Liên Hệ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học viện đào tạo trực tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH