Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật do Học Viện EduPro cấp tương đương với hệ sơ cấp nghề. Học viên dễ dàng xin việc khi có chứng chỉ. Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật sẽ học những gì cùng tìm hiểu ngay sau đây.

I. Học Chứng Chỉ Vận Hành Xe Xúc Lật Sẽ Học Những Gì?

# Lý thuyết: 

 • Tổng quan về xe xúc lật và cách vận hành xe xúc lật.
 • Các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật cơ sở vận hành xe xúc lật.
 • Cơ hội việc làm khi có Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật.

# Thực hành:

 • Tìm hiểu tổng quan về cấu tạo xe xúc lật.
 • An toàn trong khi vận hành xe xúc lật.
 • Vận hành xe xúc lật cơ bản: tiến, lùi, sang trái, sang phải.
 • Vận hành xe xúc lật nâng cao.
 • Cách sử dụng các loại máy móc trong việc vận hành xe xúc lật.
 • Cách bảo trì, bảo dưỡng xe xúc lật.
 • Thi kiểm tra tay nghề và kết thúc khóa học.

II. Những Kỹ Năng Đạt Được Sau Khóa Học:

 • Nhận biết và phân biệt các cách vận hành xe xúc lật.
 • Kỹ năng vận hành xe xúc lật cơ bản: tiến, lùi, sang trái, sang phải.
 • Kỹ năng vận hành xe xúc lật nâng cao.
 • Kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng xe xúc lật.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật bao lâu
>>> Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật bao nhiêu
>>> Quy định về Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật

III. Hồ Sơ Đăng Ký Học Chứng Chỉ Vận Hành Xe Xúc Lật

 • Giấy đăng ký học Chứng chỉ Vận hành xe xúc lật tại Học Viện EduPro.
 • 02 bản sao CMND hoặc CCCD (có công chứng).
 • 02 hình 3×4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau).
 • Giấy khám sức khỏe.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH