Các sự cố trong quá trình vận hành thiết bị áp lực là khó tránh khỏi. Do đó, những khóa học huấn luyện an toàn và vận hành đúng cách được mở thường xuyên. Khóa học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực sẽ học những gì?

I. Học Chứng Chỉ Vận Hành Thiết Bị Áp Lực Sẽ Học Những Gì?

Nội dung khóa học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực sẽ được chia thành 3 phần chính:

# Vận hành thiết bị lò hơi

 • Tìm hiểu cấu tạo chung và các thông số đặc trưng của lò hơi và các thiết bị chịu áp lực.
 • Kỹ thuật vận hành các thiết bị áp lực và lò hơi.
 • Các quy trình kiểm định an toàn đối với lò hơi, bình áp lực, ống dẫn khí.

# Vận hành hệ thống bơm, quạt, máy nén khí

 • Kỹ thuật vận hành bơm và hệ thống.
 • Kỹ thuật vận hành quạt và hệ thống.
 • Kỹ thuật vận hành máy nén khí và hệ thống.

# Vận hành thiết bị hệ thống lạnh

 • Cấu tạo chung và các thông số đặc trưng của thiết bị lạnh.
 • Kỹ thuật vận hành và an toàn sử dụng thiết bị lạnh.
 • Bảo trì bảo dưỡng hệ thống lạnh.

II. Những Kỹ Năng Đạt Được Sau Khóa Học:

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại EduPro học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực theo quy định. Và học viên cũng được trang bị các kỹ năng ngành nghề. Cụ thể:

 • Kỹ năng vận hành thiết bị lò hơi.
 • Kỹ năng vận hành hệ thống bơm, quạt và máy nén khí.
 • Kỹ năng vận hành thiết bị hệ thống lạnh.
 • Kỹ năng an toàn khi vận hành thiết bị áp lực.
 • Kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị áp lực.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực bao lâu
>>> Học Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực bao nhiêu
>>> Quy định về Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực

III. Hồ Sơ Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ

 • Đơn đăng ký Chứng chỉ Vận hành thiết bị áp lực (Đăng ký online hoặc nhận tại văn phòng EduPro).
 • 02 bản sao CMND hoặc CCCD.
 • 02 bản sao giấy khai sinh.
 • 02 hình 3×4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau).
 • Giấy khám sức khỏe.

IV. Thông Tin Liên Hệ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH