Thư ký là một người trợ thủ đắc lực và rất cần thiết ở tất cả các công ty. Và hầu hết các nhân viên văn phòng đều có thể tham gia học Chứng chỉ Thư ký văn phòng. Tại Học Viện EduPro, Chứng chỉ Thư ký văn phòng sẽ học những gì? 

I. Học Chứng Chỉ Thư Ký Văn Phòng Sẽ Học Những Gì?

 • Tổng quan về thư ký văn phòng: các chức năng, nhiệm vụ và phẩm chất cần có.
 • Soạn thảo văn bản, thư tín, hồ sơ và giấy tờ liên quan.
 • Tổ chức công việc của người thư ký: công tác tổng hợp thông tin; tổ chức và sắp xếp công việc; tổ chức và thực hiện cuộc họp, lễ hội và hội thảo; thực hiện các cuộc khảo sát và công tác; kỹ năng giao tiếp và giao dịch qua điện thoại.
 • Sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ và tài liệu trong văn phòng.

II. Những Kỹ Năng Đạt Được Sau Khóa Học

 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc trong một ngày làm việc.
 • Kỹ năng tổ chức, tiến hành các cuộc họp, hội thảo, lễ hội.
 • Kỹ năng tổ chức các chuyến đi khảo sát và công tác trong và ngoài nước.
 • Soạn thảo văn bản hành chính.
 • Tổng hợp thông tin và quản lý hồ sơ tài liệu văn phòng.
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Thư ký văn phòng online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Thư ký văn phòng ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Thư ký văn phòng bao lâu
>>> Học Chứng chỉ Thư ký văn phòng bao nhiêu
>>> Quy định về Chứng chỉ Thư ký văn phòng

III. Hồ Sơ Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ Thư Ký Văn Phòng

 • Giấy đăng ký khóa học Chứng chỉ Thư Ký Văn Phòng.
 • 02 bản photo công chứng CMND/CCCD.
 • 02 bản photo công chứng giấy khai sinh.
 • 02 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc TC, CĐ, ĐH.
 • 02 hình 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH