Chương trình học chứng chỉ kế toán trưởng tại EduPro, về cơ bản sẽ có những điểm tương đồng với chương trình học chứng chỉ kế toán viên. Nhưng vẫn sẽ có những phần hơi khác vì đây là 2 chức vụ khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa 2 khóa học, và học chứng chỉ kế toán trưởng sẽ học những gì thông qua bài viết dưới đây nhé!

I. Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng Sẽ Học Những Gì?

 • Lý thuyết kế toán, lý thuyết thuế, hệ thống pháp lý kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và Quốc tế.
 • Pháp luật về kế toán và thuế.
 • Pháp luật trong kinh doanh.
 • Tìm hiểu về vai trò, nhiệm vụ, và cách tổ chức công tác của kế toán trưởng.
 • Tìm hiểu về kế toán tài chính, kế toán đặc thù; tổ chức kế toán quản trị.
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Cách sử dụng các phần mềm kế toán như excel, misa, fast,…
 • Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng, và tổ chức tài chính.
 • Thẩm định và quản lý các dự án đầu tư.
 • Cách báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính.
 • Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính.

II. Những Kỹ Năng Đạt Được Sau Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

 • Kỹ năng tính toán.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng lãnh đạo.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng lên kế hoạch, quản lý công việc.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng làm việc với sổ sách và chứng từ.
 • Kỹ năng quyết toán thuế.
 • Kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng quan sát, phân tích và phán đoán tình huống.
 • Sự nhanh nhạy, năng động và chuyên nghiệp trong công việc.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Kế toán trưởng online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Kế toán trưởng ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Kế toán trưởng bao lâu
>>> Học Chứng chỉ Kế toán trưởng bao nhiêu
>>> Quy định về Chứng chỉ Kế toán trưởng

III. Hồ Sơ Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

 • Phiếu đăng ký khóa học của Học Viện EduPro.
 • 02 bản chứng minh thư photo.
 • 02 hình 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau)
 • 02 bản photo công chứng giấy khai sinh.
 • 02 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc TC, CĐ, ĐH.

IV. Thông Tin Liên Hệ:

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học viện đào tạo trực tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH