Tại Học Viện EduPro hiện nay, có rất nhiều loại chứng chỉ được giảng dạy dưới bậc đại học, trong đó có cả chứng chỉ định giá xây dựng. Theo dõi ngay bài viết dưới đây, để biết học chứng chỉ định giá xây dựng sẽ học những gì nhé!

I. Học Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng Sẽ Học Những Gì?

 • Các kiến thức và khái niệm cơ bản của xây dựng và định giá xây dựng.
 • Luật xây dựng và các luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng.
 • Các kiến thức toán học và tin học ứng dụng trong xây dựng.
 • Cách đọc hiểu bản vẽ, không gian 3 chiều và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.
 • Tìm hiểu về các thiết bị được sử dụng trong xây dựng.
 • Cách xác định và thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án xây dựng, phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá rủi ro của dự án. Từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế và khắc phục.
 • Cách xác định và thẩm tra dự toán xây dựng, chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, định mức giá xây dựng công trình.
 • Cách đo bóc khối lượng công trình.
 • Lập và điều chỉnh tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Cách lựa chọn nhà thầu, xác định giá gói thầu và các loại hợp đồng xây dựng.
 • Nhận biết được công ty xây dựng không đáp ứng được các hạng mục đặc biệt trong dự toán chi phí.
 • Cách kiểm soát các chi phí xây dựng công trình.
 • Cách lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư công trình xây dựng.
 • Quy đổi vốn đầu tư sau khi công trình hoàn thành và được nghiệm thu, bàn giao để đưa vào sử dụng.

II. Những Kỹ Năng Đạt Được Sau Khóa Học Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng

 • Kỹ năng xác định và thẩm tra tổng mức đầu tư dự án xây dựng.
 • Kỹ năng phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá rủi ro của dự án trước khi thực hiện.
 • Kỹ năng xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, chỉ số giá và giá xây dựng công trình.
 • Kỹ năng định mức xây dựng.
 • Kỹ năng định giá và thẩm tra dự toán xây dựng.
 • Kỹ năng kiểm soát các chi phí xây dựng công trình.
 • Kỹ năng đo bóc khối lượng công trình.
 • Kỹ năng làm hợp đồng xây dựng; hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư công trình.
 • Kỹ năng quy đổi vốn đầu tư của công trình xây dựng.
 • Kỹ năng nghiệm thu và bàn giao công trình để đưa vào sử dụng.
 • Kỹ năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.
BẠN ĐỌC THAM KHẢO BÀI VIẾT:
>> Học chứng chỉ Định giá xây dựng bao lâu
>> Học chứng chỉ Định giá xây dựng ở đâu
>> Quy định về chứng chỉ Định giá xây dựng
>> Học chứng chỉ Định giá xây dựng bao nhiêu tiền?
>> Học chứng chỉ Định giá xây dựng online từ xa

III. Hồ Sơ Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ Định Giá Xây Dựng

 • Phiếu đăng ký khóa học của Học Viện EduPro.
 • 02 bản chứng minh thư photo.
 • 02 hình 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau)
 • 02 bản photo công chứng giấy khai sinh.
 • 02 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc TC, CĐ, ĐH.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học viện đào tạo trực tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH