Người vận hành xe cẩu cần có những kỹ năng gì? Chứng chỉ Cẩu tự hành sẽ học những gì? Hồ sơ đăng ký học chứng chỉ tại Học Viện EduPro như thế nào? Cùng tìm hiểu tại bài viết này nhé.

I. Học Chứng Chỉ Cẩu Tự Hành Sẽ Học Những Gì?

# Lý thuyết:

 • Tổng quan về xe cẩu và nghề lái xe cẩu tự hành.
 • Cách thức hoạt động của xe cẩu tự hành.
 • Các lỗi thường gặp và lưu ý vận hành trên xe cẩu.
 • Cơ hội việc làm khi có Chứng chỉ Cẩu tự hành.

# Thực hành:

 • Tổng quan về cấu tạo trên xe cẩu tự hành.
 • Nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng cẩu tự hành.
 • Kỹ năng lái cẩu tự hành cơ bản.
 • An toàn lao động khi lái cẩu tự hành.
 • Kỹ năng lái cẩu tự hành nâng cao.
 • Thi kiểm tra tay nghề và kết thúc khóa học.

II. Những Kỹ Năng Đạt Được Sau Khóa Học

 • Nhận biết và phân tích cách thức vận hành xe cẩu.
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý và ghi chép thông số vận hành.
 • Kỹ năng lái xe cẩu tự hành cơ bản và các nguyên tắc an toàn khi vận hành xe cẩu.
 • Kỹ năng bảo trì bảo dưỡng xe cẩu.
 • Kỹ năng lái cẩu tự hành nâng cao.
XEM THÊM BÀI VIẾT
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành online từ xa
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành ở đâu
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành bao lâu
>>> Học Chứng chỉ Cẩu tự hành bao nhiêu
>>> Quy định về Chứng chỉ Cẩu tự hành

III. Hồ Sơ Đăng Ký Khóa Học Chứng Chỉ 

 • Phiếu đăng ký học Chứng chỉ Cẩu vận hành tại Học Viện EduPro.
 • 02 hình 3×4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau).
 • 02 Bản sao công chứng CMND hoặc CCCD.
 • Giấy khám sức khỏe. 

IV. Thông Tin Liên Hệ

Văn phòng tư vấn tuyển sinh – Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến EduPro

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH