Trường Đại học Văn hóa TPHCM, điểm chuẩn năm 2021 dao động từ 15 – 23 điểm. Cụ thể như sau:

 

Năm 2021, trường Đại học Văn hóa TP.HCM tuyển sinh theo 2 phương thức với tổng chỉ tiêu là 990. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo của trường Đại học Văn Hóa TP.HCM năm 2021 dao động từ 15 đến 18 điểm.

Nguồn: https://laodong.vn/giao-duc/diem-chuan-truong-dai-hoc-mo-dai-hoc-van-hoa-tphcm-nam-2021-954168.ldo

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH