Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn từ 15 đến 26, cao nhất ở ngành Ngôn ngữ Anh, thấp nhất ở các ngành tại phân hiệu, theo công bố tối 15/9.

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM - 1

Điểm chuẩn cơ sở chính TP HCM biến động không đáng kể so với năm ngoái, dao động 16 – 26. Ngành Ngôn ngữ Anh lấy cao nhất 26, xếp thứ hai là ngành Thú y (chương trình tiên tiến) với 25, tăng 0,5 điểm so với năm ngoái.

Ngành Thú y (chương trình đại trà) lấy 24,5, bằng năm ngoái. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 24 gồm: Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Điểm xét tuyển là điểm 3 môn trong tổ hợp, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn chính Tiếng Anh được nhân hệ số 2 rồi quy về hệ 30.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH