Chiều nay (15/09/2021), ĐH Ngoại thương vừa công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

I. Cách Tính Điểm Xét Tuyển:

# Đối với các mã xét tuyển NTH01-01, NTH01-02, NTH02, NTH03, NTS01, NTS02, NTH08:

  • Các môn trong tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 1.
  • Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có).

# Đối với mã xét tuyển NTH04, NTH05, NTH06, NTH07:

  • Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, các môn còn lại nhân hệ số 1.
    Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn ngoại ngữ*2) + ((Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có))*4/3.

II. Tra Cứu Kết Quả Trúng Tuyển

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội:

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nhập học từ ngày 21/09/2021 đến 17h00 ngày 23/09/2021 theo thông báo chi tiết về nhập học của Nhà trường.
Thí sinh trúng tuyển vào các nhóm ngành của Nhà trường đăng ký ngành và chuyên ngành từ ngày 21/09/2021 đến ngày 23/09/2021. Thí sinh theo dõi hướng dẫn đăng ký chuyên ngành trên website và trong thông báo nhập học của Nhà trường.
Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào 08h00 sáng ngày 28/09/2021 bằng hình thức trực tuyến. Sinh viên theo dõi hướng dẫn trên website và trang thông tin cá nhân.

III. Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Năm 2021

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Năm 2021
Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Năm 2021

Nguồn: https://bnews.vn/diem-chuan-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2021.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH